Scroll Top

About Us

Grow Store (Urban Developments S.A.)
Address:
Chaussee de Ruisbroek/Steenweg op Ruisbroek 257
Drogenbos, 1620 Belgium
Mail: info@grow-store.eu
Phone: +32 2 5344611
TVA N°:  BE0436491288

 

 

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u  akkoord met de hieraan gebonden gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving. U bent akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale richtlijnen en
wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is de toegang tot deze site verboden .

2. Gebruik Licentie

Er is toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar te downloaden
(informatie of software) op de website van Grow Store voor persoonlijke,
niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie,
geen overdracht van titel.  Onder deze licentie mag u niet:

wijzigen of kopiëren van de teksten en visuals;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Grow Store te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door Grow Store worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Grow Store worden “in de huidige staat” aangeboden. Grow Shop geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert Grow Store geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen enkel geval zullen Grow Store of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal op het internet van Grow Store te gebruiken website, zelfs als Grow Store of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Grow Store mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.
5. Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de website van Grow Store kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Grow Shop garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Grow Store